Onze algemene voorwaarden

Om te bestellen:

info@ruebambelle.be

GSM: (0473) 75.89.12

Voor alle bestellingen: Betaling via overschrijving op rekening ING 363-0470942-47

 

Algemene voorwaarden :

1. Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen de partijen, zijn de relaties tussen de verkoper en de klant onderworpen aan deze algemene voorwaarden die geacht worden aanvaard te zijn door de klant. Deze aanvaardt verder dat deze voorwaarden de bovenhand krijgen op de zijne.

2. Elke online bestelling wordt slechts als aanvaard beschouwd na aanvaarding van de bestelling door de verkoper.

3. De informatie die de koper aangeeft bij het plaatsen van de bestelling zijn bindend: bij onjuistheid van de meegedeelde gegevens kan de verkoper niet aansprakelijk worden gehouden indien het onmogelijk is de goederen te leveren.

4. De prijzen worden uitgedrukt in Euro, BTW inbegrepen.

5. De verzendingskosten zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs. Ze worden toegevoegd aan het factuurbedrag in functie van de geldende tarieven.

6. De verkoper is niet verantwoordelijk voor beschadigingen die aan het product veroorzaakt worden tijdens het transport noch voor vertragingen in de leveringen.

7. betalingen moeten uitsluitend gebeuren op rekening ING 363-0470942-47

IBAN BE22 3630 4709 4247

BIC(SWIFT) BBRUBEBB

8. Behoudens het schriftelijk akkoord van de verkoper moeten de te versturen of de te leveren goederen volledig betaald worden voor verzending of levering.

Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling bevestigd en verzonden.

Bij uitdrukkelijk akkoord van de verkoper met een levering voor betaling zal de factuur contant betaald worden. Anders zal van rechtswege een intrest worden aangerekend berekend aan 1% per maand naast een forfaitaire schadevergoeding van 10%.

9. De aangekondigde artikelen zijn meestal in voorraad. De klant wordt gewaarschuwd bij onbeschikbaarheid. In dat geval worden de leveringstermijnen pas gegeven bij wijze van informatie en zijn ze niet bindend voor de verkoper bij uitputting van de voorraad. Een vertraging in de levering geeft de koper geen recht op een schadevergoeding of de annulatie van het contract.

10. De verkochte producten zijn geen speelgoed. De verkochte producten mogen enkel gebruikt worden voor het toezicht op volwassenen.

11. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade of lichamelijk letsel dat het gevolg zou zijn van een slecht gebruik van de verkochte producten.

12. Het gebruik van de verkochte producten op de openbare weg stelt de gebruiker niet vrij van het naleven van de verkeersregels.

13. Alle geschillen tussen de partijen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van de vestigingsplaats van de verkoper.